На допомогу вчителям

Карта сайта

Банер Горячая линия

сад2

     Головна мета: підвищення професійного рівня педагогів, координування зусиль всіх працівників дошкільного підрозділу для вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально – виховного процесу.

     Реалізація виховного впливу відбувається на всіх етапах спільної діяльності, яка організується та обосновується на принципах діяльного підходу.

     Завдяки психологічному комфорту та теплому мікроклімату, створеному працівниками дошкільного підрозділу, вихованці виростають компетентними в усіх сферах життєдіяльності, здоровими та бадьорими, готовими до подальшого життя.

     Діти - наше багатство, наша радість та інвестиція в майбутнє. Дитячий садочок - це перше місце в житті дитини, де вона перебуватиме без мами і тата достатньо довгий проміжок часу. Завдання батьків - передбачити всі можливі ситуації і допомогти малюку і вихователеві подолати ті несподіванки, які можуть виникнути під час перебування в дитячому садочку.

сад 3

Пріоритетні завдання дошкільного підрозділу:

1. Продовжити роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних умов для розвитку духовно-моральних якостей, емоційно-ціннісного ставлення дітей дошкільного віку до рідного краю, Батьківщини.

2. Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в мовах освітньої реформи «Нова українська школа».

3. Сприяти збереженню та зміцненню фізичного здоров'я дітей через використання нестандартного обладнання на заняттях з фізкультури та під час піших переходів.

Основні завдання дошкільного підрозділу:

1. Реалізація принципу безперервності освіти шляхом наступності між дошкільною і початковою ланками, щодо формування патріотизму у дітей дошкільного вік шляхом впровадження парціальної програми «Україна – моя Батьківщина»

2.Реалізація принципу безперервності освіти шляхом наступності між дошкільною і початковою ланками, щодо формування фізично досконалої дитини, зміцнення її здоров’я з дошкільного віку через оптимізацію її рухової активності.

         Дошкільний підрозділ у своїй діяльності керується:

       -Законом України «Про Освіту»

       -Законом України «Про дошкільну освіту»

       -Указом президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки»

       -Базовим компонентом дошкільної освіти

       -Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді

       -Положенням про дошкільний навчальний заклад

       -Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів

     -Наказом МОН України « Про затвердження гранично допустимим навантаженням на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»

     -Комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки»

     -Програмою розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг»

     -Парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»

     -Парціальною програмою з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»